HR-ADMINISTRATION

ANSÆTTELSESKONTRAKTER OG DISCIPLINÆRE SKRIVELSER


Du får hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakter, tillæg, uddannelsesaftaler, advarsler, bortvisning og fratrædelsesdokumenter - ja kort sagt alle former for ansættelsesretlige dokumenter, som du har brug for i din virksomhed.


Jeg vejleder dig i virksomhedens overenskomster og er din HR-sparringspartner i spørgsmål om personaleadministration- og jura, overenskomster, lokalaftaler, barselsregler og meget mere.

HR-nøgletal


Anvendelse af HR-nøgletal giver indblik i styrker og udfordringer på din virksomheds vigtigste ressource – nemlig dine medarbejdere. 

 

Brug af HR-nøgletal kan endvidere understøtte prioriteringen af de HR-initiativer, som iværksættes i din virksomhed – dvs. at nøgletallene kan danne grundlag for målretning af HR-initiativerne og dermed bane vejen for, at der sættes ind på de områder, hvor der skabes mest værdi.

 

Identificering af HR-nøgletal kan opdeles i fire kategorier:


  • Tiltrækning (branding)
  • Fastholdelse (sygefraværsstatistik, personaleomsætning, kompetenceudvikling)
  • Organisering (kønsfordeling, gennemsnitsalder, gearing/ratio)
  • Økonomi (sygefraværsomkostninger, gennemsnitløn, lønforskelle)
PERSONALEHÅNDBOG


Personalehåndbog, medarbejderhåndbog, personalepolitik – kært barn mange navne.


Det er relevant for såvel din virksomhed og dine medarbejdere at have faste retningslinjer at forholde sig til og her kan en personalehåndbog være til stor hjælp. Sammen med medarbejderens ansættelseskontrakt, og eventuelle overenskomst, vil der ofte være behov for at supplere med beskrivelse af det øvrige regelsæt som din virksomhed benytter sig af - det være sig:


  • Retningslinjer for brug af mobiltelefon og sociale medier i arbejdstiden
  • GDPR-regler og retningslinjer for medarbejdere
  • Regler for honorering af mer/overarbejde (hvis dette ikke er reguleret af overenskomst)
  • Alkohol og misbrugspolitik
  • Hvordan fejrer vi mærkedage
  • og meget mere


Personalehåndbogen er altså en samling af de rettigheder, pligter og værdier, som din virksomhed ønsker at operere på baggrund af. Det giver tryghed og faste retningslinjer, og det sikrer at dine medarbejdere behandles ensartet og struktureret. Personalehåndbogen bliver derved en del af din virksomheds personalepolitik. 


Udarbejdelse af en personalehåndbog kan være en omfattende og tidskrævende opgave, hvorfor det kan give rigtig god mening at få hjælp hertil. HR-chefen har stor erfaring med udarbejdelse af personalehåndbøger og de ansættelsesretlige love, som regulerer dine medarbejderes ansættelsesforhold.

BRUG FOR HR-ASSISTANCE?

TAG EN UFORPLIGENDE SNAK

MED HR-CHEFEN