FRATRÆDELSE AF MEDARBEJDER

OPSIGELSER OG SVÆRE SAMTALER

.

Det vi siger, er svært bliver svært .... !

 

Mange viger tilbage over for gennemførelse af opsigelser, påtaler, samtaler om f.eks. mobning og manglende hygiejne. Det er ofte forbundet med ubehag at skulle opsige en medarbejder, italesætte en uønsket adfærd eller rumme alvorlige kriser. Fælles for den type af samtaler er, at vores sprog (de indre tanker og det vi får sagt) skaber vores virkelighed. Bevidst eller ubevidst bliver vi - ved samtaler om opsigelse og påtale - ofte for kortfattede, for firkantede, for tydelige over for medarbejderen og dermed misser muligheden for at gøre samtalen konstruktiv og opbyggende. Ja, du læste rigtigt: en opsigelse kan godt – når medarbejderen lige har sundet sig – være konstruktiv også selvom årsagen til opsigelsen bunder i medarbejderens forhold.

 

HR-chefen har gennemført mange ”vanskelige samtaler” – både i form af opsigelser, bortvisninger og påtaler for uhensigtsmæssig adfærd og jeg anser det for meget vigtigt – uanset årsag til samtalen – at dette sker så ordenligt og respektfuldt som muligt både i forhold til medarbejderen, øvrige ansatte og til virksomheden.

 

Lad HR-chefen hjælpe dig med alt lige fra udarbejdelse af skabeloner til opsigelser og skriftlige påtaler til bistand til selve gennemførelsen af opsigelsen, den uønskede adfærd, konflikten eller den alvorlige krise.

 

Eksempel på vanskelige emner som jeg har gennemført:

 

 • Misbrug
 • Stress
 • Sygefravær
 • Dødsfald
 • Alvorlig krise
 • Opsigelse
 • Mobning
 • Hygiejne
 • Konflikter/uoverensstemmelser
 • Uhensigtsmæssig adfærd

 


OFFBOARDING ER OGSÅ EN GOD FORRETNING


Når en medarbejder forlader virksomheden, forsvinder vigtig viden og kompetencer ofte sammen med dem. Det kan være dyrt for din virksomhed og samtidig også frustrerende for de medarbejdere, som – på den korte eller lange bane -skal overtage opgaverne. Den situation kan du afhjælpe med en god offboarding proces.


Processen skal dels sikre, at bedst mulige videns- og opgaveoverlevering finder sted, dels sikre at medarbejderens afsked er håndteret juridisk og etisk korrekt. Den ideelle offboarding proces sikrer, at den fratrædende medarbejder bliver en god ambassadør for din virksomhed. HR-chefen kalder det ”at binde en fin sløje” om et ansættelsesforhold – uanset årsagen til fratrædelsen.


Jeg kan i samarbejde med dig bidrage til udarbejdelse af en offboardingproces som sikrer, at der er styr på:


 • Information internt – og evt. eksternt
 • Overdragelse af viden og opgaver
 • Stop/begræns adgang til it-systemer
 • Gennemføre fratrædelsesinterview - afdække årsager til fratrædelse  (årsagerne kan også gældende for andre)
 • og meget mere

FÅ HJÆLP TIL DEN GODE FRATRÆDELSE


TAG EN UFORPLIGENDE SNAK

MED HR-CHEFEN

FRATRÆDELSESPROCESSEN I STEPS

1.


Tiden før opsigelse


Planlægning og udarbejdelse af "drejebog" for opsigelse, baggrund, tidsplan og evt. beredskab.


2.


Udarbejdelse af opsigelse


Udarbejdelse af juridisk korrekt opsigelse handler om god forberedelse - og det betaler sig. .


3.


Gennemførelse af opsigelse


Værdig og professionel opsigelse gennemføres af nærmeste leder evt. med bistand fra HR.


4.


Hjælp til at komme godt videre


Hjælp til udarbejdelse af CV og aktivering af netværk. Overvej tilbud om outplacementforløb.