HR-CHEFENS YDELSER

HR dækker over områder som personaleadministration- og jura, uddannelse, rekruttering, trivsel, afskedigelse og meget mere.


HR-chefen træder til i virksomheder, som mangler (eller har brug for flere ressourcer til) in-house HR-funktion, og jeg hjælper jer med juridiske spørgsmål inden for personalejura, HR-GDPR, barsel, sygedagpengerefusion, lovpligtig APV, ny ferielov og fratrædelser til udarbejdelse af person- og teamprofiler samt trivselsfokus. HR jura og rådgivning

Tilpassede personaledokumenter

Få hjælpt til at tilpasse  personale-dokumenter samt, at dokumenterne lever op til gældende lovgivning.


Det kan være i form af ansættelseskontrakter, tillæg, GDPR i HR-regi og opsigelsesbreve,

Onboarding af nye medarbejdere

Dine medarbejdere er dit vigtigste aktiv - og ved tiltrædelse af nye ansatte gælder det om at sørge for den bedste og hurtigste oplæring i rollen.


Jeg hjælper med at skabe en effektiv og god onboardingprocess.

Offboarding og svære samtaler

En afskedigelse bør understøtte virksomhedens værdier - det kræver både en god begrundelse, en god proces og god kommunikation.


Dette uanset, om afskedigelsen skyldes medarbejderens egne forhold eller nedskæringer og omorganiseringer begrundet i virksomhedens forhold.


Medarbejdertrivsel og APV

Personprofiler

Der er mange gode grunde til at vælge persontypetest, når din virksomhed skal ansætte en ny medarbejder.


Persontypetests åbner op for en åben og ærlig dialog omkring den enkeltes personlige handlemønstre, adfærd og motivation, og den giver således dig et stærkere beslutningsgrundlag i målet om at finde den rigtige medarbejder,

Teamprofiler

Teamprofiler er et stærkt redskab til at sætte fokus på teamets trivsel, samarbejde og performance. 


Ved at skabe forståelse for hinandens handlemønstre og adfærd, skaber I de bedste forudsætninger for mere "gnidningsfrit" samarbejde - og det kommer både trivsel og bundlinje til- gode.

APV

En arbejdspladsvurdering giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden.


Det er et centralt redskab i at skabe fysisk og psykisk trivsel for både medarbejdere og ledere i organisationen. 


Erhvervscoaching

Målgruppe for erhvervscoaching

Min erhvervscoaching er målrettet ledere og medarbejdere i virksomheden. 


Årsagen til et behov for erhvervscoaching kan fx være, at job eller medarbejder har ændret sig, at en medarbejder har fået stresssymptomer eller at du ønsker at hjælpe en medarbejder bedst muligt på vej videre i karrieren.


Formål med erhvervscoaching

Erhvervscoaching er et effektivt værktøj til at støtte både ledere og medarbejdere i at kunne agere bedre i en travl og ofte kompleks/skriftende hverdag.


Vi skaber en dialog, som skaber øget bevidsthed om egne ressoucer og potentialer, hvilket også danner grobund for stærkere samarbejde med andre i teamet og organisationen.


Erhvervscoaching er særligt relevant ved fx.

  • Samarbejdsvanskeligheder eller frustrationer i relation til ledere eller medarbejdere
  • Udfordringer, fravalg og tilvalg i det aktuelle job
  • Stigende arbejdspres og uklare grænser/forventninger fra ledelsen
  • Præstationsangst
  • Øget fravær
  • Balancering af arbejds- og privatliv
  • Generel utilfredshed
  • Udfordrende kunderelationer
  • Stress og psykisk belastning

HVORFOR VÆLGE HR-CHEFEN?

1.


Professionel HR-assistance


Jeg tilbyder rådgivning, drift og udvikling af din virksomheds HR-funktion - på timebasis


2.


Enkel og fleksibel HRJeg skræddersyr i fællesskab med dig den helt

rette løsning til dig og din virksomhed.

3.


Tid til andre vigtige gøremål


Du får ro og struktur og HR, der er til at forstå, så du kan beskæftige dig med andre væsentlige opgaver


4.


Din HR-partner


Jeg gør en dyd ud af at forstå din virksomhed og den kontekst som assistancen skal indgå i. Jeg er ikke din HR-leverandør, men din HR-partner